Zastosowanie Gestów artykulacyjnych w terapii wad wymowy

Zastosowanie Gestów artykulacyjnych w terapii wad wymowy.

Jednym z elementów Metody Krakowskiej są gesty artykulacyjne. Są to ruchy dłoni wskazujące miejsce i sposób artykulacji danej samogłoski lub spółgłoski.

Technika ta ma za zadanie przede wszystkim zachęcić dzieci do naśladowania osoby dorosłej. Pomóc dziecku w prawidłowej artykulacji głoski. Stosując gesty wspomagamy procesy uwagi i pamięci poprzez ruch własnej ręki.
Technika ta została stworzona w celu wspomagania nauki mówienia i czytania. Dzieci niemówiące używają w niewłaściwy sposób narządów artykulacyjnych. Przez to często nie wiedzą jak w prawidłowy sposób ułożyć usta, język, zęby, aby wypowiedzieć głoskę. Terapeuta pracujący techniką gestów artykulacyjnych tworzy neurologiczne wzorce w głowie dziecka, tak aby umożliwić mu powtarzanie, a następnie samodzielne budowanie wypowiedzi.
Gesty artykulacyjne są bardzo pomocne również w terapii wad wymowy.
Omówmy to na konkretnym przykładzie jednej z najczęściej spotykanych wad wymowy, czyli seplenieniu międzyzębowym. Ta wada wymowy polega na realizowaniu głosek przedniojęzykowo – zębowych (s,z,c,dz) z językiem wysuniętym między górnymi i dolnymi zębami.
Prezentując dziecku prawidłową artykulację (wargi rozsunięte jak do uśmiechu, zaciśnięte zęby, język „schowany” za zębami przyciśnięty do dolnych siekaczy) używamy gestu.

Do głoski S, Z: Palec wskazujący kładziemy równolegle pod dolną wargę.

Do głoski C, DZ: Palec wskazujący kładziemy na dolnej wardze.

Stosując gest przy wywoływaniu głoski w sylabach, a następnie w trakcie jej utrwalania przypominamy dziecku o prawidłowej artykulacji. Uwrażliwiamy je na sposób w jaki ją wypowiadamy.

Zdjęcie przedstawia gesty artykulacyjne do samogłosek. Pomoc:  Zestaw. Gesty wizualizacyjne. Techniki ułatwiające artykulację głosek wyd. Centrum Metody Krakowskiej.