Sabina Polok-Klimek

Sabina Polok-Klimek

Z wykształcenia jestem pedagogiem, logopedą i terapeutą. Codzienne praca z dziećmi jest dla mnie wyzwaniem i jednocześnie wspaniałą przygodą.

Ukończyłam dzienne studia magisterskie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowe studia logopedyczne w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Nieustanie podnoszę swoje kwalifikacje z zakresu Metody Krakowskiej, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach logopedycznych. W sposób szczególny interesuje się wczesną nauką czytania i jej wpływem na rozwój językowy dzieci.

Dotychczas zdobytą wiedzę wykorzystuję w pracy z dziećmi przejawiającymi różne zaburzenia komunikacji językowej, w tym z dziećmi z alalią, afazją, autyzmem, zespołem Downa, dysleksją oraz niepełnosprawnością intelektualną.