Katarzyna Chaszczewska

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku logopedia kliniczna i ogólna przy Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie swoją wiedzę pogłębiam studiując neurologopedię kliniczną z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Ponadto jestem absolwentką powyższego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne. Podczas studiów zdobywałam wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz opieki senioralnej.

Przede wszystkim jestem logopedą ogólnym i klinicznym, z wykształcenia oraz zamiłowania. Swoje doświadczenie, a także wiedzę zdobywałam w pracy z dziećmi oraz z osobami dorosłymi podczas turnusów logopedyczny, w przychodniach oraz szpitalach pod okiem doświadczonych specjalistów. Pracowałam również jako wykładowca w szkole policealnej na kierunku opiekun medyczny.

Współpracowałam głownie z dziećmi z wadami wymowy, spektrum Autyzmu, z Zespołem Aspergera, Zespołem Downa oraz z osobami dorosłymi z afazją.

W swojej praktyce stawiam na pogłębianie wiedzy oraz ciągły rozwój. Dodatkowo biorę udział w licznych szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje, bym mogła jak najlepiej pomóc swoim małym podopiecznym i ich rodzinom.

W gabinecie Słówka prowadzę diagnozę i terapię wad wymowy, masaż logopedyczny oraz diagnozę i terapię osób po udarach.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
  • Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce i terapii logopedycznej w szczególności seplenienia międzyzębowego
  • Efektywne metody terapii rotacyzmu
  • Logopedia – zadania i metody pracy
  • Metoda Krakowska – Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
  • Metoda Krakowska – Terapia Neurobiologiczna dla początkujących
  • Metoda Krakowska – Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu