Joanna Łozowicka-Zimny

Logopeda, Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej

Joanna Łozowicka-Zimny

Jestem właścicielką Gabinetu Logopedycznego Słówka, Certyfikowanym Terapeutą Metody Krakowskiej oraz autorką pomocy logopedycznych dla dzieci z zakresu rozwijania sprawności językowych oraz nauki czytania.

Skończyłam studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie swoją wiedzę zdobywałam od autorytetów z obszarów logopedii m.in.: od prof. Jagody Cieszyńskiej, dr Marty Korendo, dr.Zdzisławy Orłowskiej – Popek.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i  sukcesom terapeutycznym, które odniosłam w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej stworzyłam pomoce edukacyjne z zakresu rozwijania poprawnego systemu językowego dzieci oraz pomoce do nauki czytania.

Zależy mi na tym, by mój gabinet świadczył usługi na najwyższym poziomie, dlatego też stawiam na ciągły rozwój mój i mojego zespołu terapeutów, ponieważ wierzę, że dzięki niemu możemy z sukcesami pomagać dzieciom i im Rodzinom.

Pomoce logopedyczne moje autorstwa:

Fleksja postacie

Fleksja pokarmy, napoje, przedmioty

Odmiana przymiotnika

Co o nas mówią? Referencje


Gabinet Logopedyczny Słówka polecam wszystkim rodzicom dzieci, które wymagają profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej.

W przypadku naszego syna (autysty) pierwsze efekty pojawiły się już po pierwszym miesiącu terapii. Pani Joanna Łozowicka-Zimny, dzięki fantastycznemu podejściu do dziecka, wspaniale buduje z nim więzi, które opierają się na współpracy i podążaniu dziecka za terapeutą.

Terapeutka uczy dziecka dyscypliny przy stoliku, co ułatwia mu koncentrowanie uwagi na wykonywanych zadaniach. Oprócz terapii jest to wspaniałe przygotowanie wczesnoszkolne, które ułatwia dziecku lepszy start w szkole.

Prowadzona w Słówkach terapia umożliwia rodzicom poznawanie metody – poprzez obserwację zajęć i ścisłą współpracę z prowadzącą.

Wbrew opinii Metoda Krakowska nie polega na czytaniu i mówieniu sylabami, a zajęcia prowadzone w Gabinecie Słówka są tego najlepszym dowodem.


Moja córka korzystała wcześniej z wielu porad różnych specjalistów, ale 4-letnie dziecko nie potrafiło płynnie i zrozumiale mówić. Hania miała problemy z pisaniem, rysowaniem, zapamiętywaniem, koncentracją, a czas gonił. Wtedy zainteresowałam się metodą krakowską i natrafiłam na gabinet logopedyczny “Słówka” pani Joanny Łozowickiej-Zimny. I tak rozpoczęła się nasza przygoda logopedyczna.

Hania miała problem z wymową L, Ł, K, G i trudności w budowaniu zdań. Konsekwencja, doskonały dobór ćwiczeń, forma pracy – wszystko to doprowadziło do oczekiwanych efektów. Jedno jest pewne “praca czyni mistrza”, a przy wsparciu profesjonalisty po pół roku systematycznych ćwiczeń usłyszałam wszystkie literki, z którymi Hania miała trudności. Po każdych zajęciach otrzymywaliśmy mnóstwo dodatkowych materiałów i wskazówek, jak i co ćwiczyć w domu.

Wytężona praca pani Asi, spaniałe podejście do Hani, stanowczość sprawiły, że Hania zaczęła mówić płynnie, pisać i czytać.


Nasz syn ma “zespół Downa”. Od urodzenia jest systematycznie rehabilitowany. Przewinęliśmy się przez wielu logopedów i dopiero jak trafiliśmy do Pani Joanny jesteśmy pewni, że jest to odpowiedni logopeda dla naszego syna. W końcu widzimy efekty rehabilitacji. Pani Joanna ma na niego wspaniały wpływ. Jest dokładna, solidna, ma odpowiednie podejście, wie w jaki sposób wyciągnąć z niego wiedzę. Nasz syn jest dzieckiem upartym, nie chce nikogo słuchać ani się uczyć. Pani Joanna potrafiła tak z nim ćwiczyć, że to się zmieniło. Widzimy efekty w rozwoju mowy, co nas jeszcze bardziej przekonuje, że jest to odpowiedni logopeda. Pani Joanna ma bardzo dużą wiedzę. W tym momencie  jak widzimy, jakie nasz syn zrobił postępy, nie zmienilibyśmy  pani Joanny na innego logopedę.