Iga Sarnowska

Logopeda, pedagog

Iga Sarnowska

Studia I stopnia ukończyłam na Uniwersytecie Zielonogórskim, na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyka. Stopień magistra uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku terapia pedagogiczna. Pracując zawodowo postanowiłam uzupełnić swoją wiedzę w obszarze korygowania wad wymowy, podejmując studia podyplomowe na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Pomogły mi one obrać moją obecną ścieżkę zawodową jaką jest terapia logopedyczna.
Doświadczenie i praktyczną wiedzę w pracy logopedycznej zdobyłam pracując w szkole podstawowej jako logopeda. Zajmowałam się korygowaniem wad wymowy wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Wcześniej miałam okazję uczestniczyć w wielu turnusach rehabilitacyjnych, przeznaczonych dla dzieci z  zaburzeniami mowy oraz w zajęciach prowadzonych w specjalistycznych ośrodkach terapeutycznych, przeznaczonych dla dzieci z wadami słuchu oraz dla dzieci z autyzmem.

Jestem certyfikowanym terapeutą ręki. Swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu Metody Krakowskiej zdobywam pod okiem Certyfikowanych Terapeutów Metody Krakowskiej. Podczas zajęć wykorzystuję wszystkie elementy Metody Krakowskiej a swoją wiedzę stale poszerzam podczas szkoleń.

W Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym Słówka prowadzę:

– terapię ręki z nauką pisania,

– diagnozę i terapię wad wymowy,

– terapię dysleksji i trudności szkolnych,

– Matematykę z Numicon i trening logicznego myślenia.,

– terapię logopedyczną Metodą Krakowską.