Anna Szachowicz

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Filologia Polska ze specjalizacją Nauczanie Języka Polskiego jako obcego oraz Studia Podyplomowe Logopedyczne kwalifikacyjne w zakresie logopedii ogólnej.

Od 2013 r. prowadzę zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców we wrocławskich firmach, szkołach językowych i fundacjach. Jestem trenerem emisji głosu i wystąpień publicznych. Uczę również języka polskiego oraz poprawnej wymowy dzieci dwu- i wielojęzyczne.

Jako logopeda pracowałam z dziećmi z wadami wymowy, z opóźnionym rozwojem mowy i z dorosłymi z afazją. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując m.in. w przedszkolu integracyjnym, na turnusach logopedycznych oraz odbywając praktyki w poradniach i innych placówkach terapeutycznych.

W Gabinecie Logopedycznym Słówka prowadzę diagnozę i terapię wad wymowy, warsztaty z emisji głosu oraz zajęcia logopedyczne dla dzieci dwu- i wielojęzycznych.