Aleksandra Mackiewicz

Pedagog, terapeuta trudności szkolnych

Aleksandra Mackiewicz

Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski na kierunkach: Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna, oraz Terapia pedagogiczna. Będąc już aktywna zawodowo i pragnąc sprostać wymaganiom potrzebujących dzieci, zdecydowałam się na studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W 2017 roku ukończyłam tam kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, ściśle współpracując z Fundacją Promyk Słońca.

Od kilku lat swoje doświadczenie w pracy z dziećmi nabywam pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu. Zajmuję się diagnozowaniem przyczyn trudności szkolnych u dzieci, jestem również członkiem Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W Słówkach prowadzę terapię pedagogiczną, dopasowaną indywidualnie do potrzeb każdego podopiecznego.