Agnieszka Dendewicz

 Agnieszka Dendewicz

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku terapia pedagogiczna z wyróżnieniem Rektora UW.

W trakcie studiów chciałam rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania, dlatego rozpoczęłam Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe pomogły mi w wyborze ścieżki zawodowej, w której logopedia i terapia logopedyczna odgrywają najważniejszą rolę.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi oraz w terapii logopedycznej, zdobywałam m.in. prowadząc zajęcia w przedszkolach i w szkołach terapeutycznych, na turnusach rehabilitacyjnych, w specjalistycznych ośrodkach (m.in. dla dzieci z wadą słuchu, dla dzieci i młodzieży z autyzmem, dla osób dorosłych), oraz w gabinetach logopedycznych.

Doświadczenie w pracy Metodą Krakowską zdobywałam uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu metody w Centrum Metody Krakowskiej oraz podczas hospitacji zajęć z terapeutami MK.

W Słówkach prowadzę zajęcia terapeutyczne z małymi dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zespołem Downa, z autyzmem, z afazją, z dziećmi z ryzyka dysleksji oraz z dysleksją. Prowadzę warsztaty z nauki czytania metodą Symultaniczno- Sekwencyjną.