Praca

Chcesz się rozwijać? Praca z dziećmi to Twoja pasja?

Do naszego gabinetu poszukujemy terapeutów, logopedów do współpracy!

Jeśli chciałabyś z nami współpracować, uwielbiasz pracę z dziećmi, wyślij nam swoje CV

Gabinet Logopedyczny Słówka poszukuje logopedów do współpracy!
Tworzymy zespół terapeutów na co dzień prowadzących zajęcia z dziećmi i i dorosłymi. Zależy nam na dalszym rozwoju oraz tworzeniu miejsca, w którym profesjonalnie pomagamy innym. Nawiążemy współpracę z osobami, które z pasją będą wspierać nasze działania.
Szukamy osób, które:

 • mają wykształcenie wyższe kierunkowe
 • mają doświadczenia w pracy z dziećmi zdrowymi i dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz dorosłymi osobami,
 • ukończyły kursy z zakresu pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji,
 • mają doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (również wolontariat lub praktyki)
 • mile widziane osoby, które mają własną działalność lub są gotowe do jej założenia
 • mile widziana znajomość Metody Krakowskiej

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w zespole specjalistów
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość doskonalenia warsztatu terapeutycznego pod okiem doświadczonych terapeutów,
 • szansę zdobycia wyjątkowych kompetencji
 • umowę o współpracę

Jeśli chcesz dołączyć na naszego zespołu wyślij swoje CV wraz z krótkim opisem swojego doświadczenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres gabinet@terapia-logopedyczna.pl z dopiskiem „Rekrutacja – dane osobowe”.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV następującego oświadczenia:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROCESU REKRUTACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Gabinet Logopedyczny Słówka Joanna Łozowicka-Zimny z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Saperów 19/2, 53-151 Wrocław, tel. 606701628,
email: 
gabinet@terapia-logopedyczna.pl

Cel przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kategorie odbiorców:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia w zakresie usług hostingu, pracownicy oraz współpracownicy Administratora Danych, biorący udział w procesie rekrutacji.

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uprawnienia uczestnika procesu rekrutacyjnego:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, profilowane:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w nie będą podlegać profilowaniu.