Praca

Praca z dziećmi to Twoja pasja? Jesteś odpowiedzialną i pogodną osobą? Chcesz się rozwijać? Jesteś dyspozycyjna/y ?

Tworzymy zespół terapeutów na co dzień prowadzących zajęcia z dziećmi. Zależy nam na dalszym rozwoju oraz tworzeniu miejsca, w którym profesjonalnie pomagamy innym.

Poszukujemy osób:

1) NA STANOWISKO – LOGOPEDA/ PEDAGOG,

2) NA PŁATNY STAŻ – DLA LOGOPEDY, TERAPEUTY, PEDAGOGA

1. STANOWISKO LOGOPEDA/ PEDAGOG

OBOWIĄZKI:
– prowadzenie konsultacji i terapii logopedycznej w zakresie wad wymowy,
– prowadzenie konsultacji i terapii logopedycznej Metodą Krakowską,
– tworzenie zaleceń terapeutycznych,
– sporządzanie opinii logopedycznych,
– sporządzanie ciekawych wpisów na tematy logopedyczne.

PRACA Z DZIEĆMI:
-z opóźnionym rozwojem mowy
-z niezakończonym rozwojem mowy
-z alalią i afazją
-z zespołem Downa
-dyslektycznych
-z niepełnosprawnością intelektualną
-z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
-z porażeniem mózgowym
-dwujęzycznych
-z trudnościami w nauce

WYMAGAMY:
– wykształcenia wyższego kierunkowego (logopedia)
– doświadczenia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi,
– mile widziane znajomość Metody Krakowskiej oraz kursy z zakresu MK,
– gotowości i motywacji do pogłębiania wiedzy z Metody Krakowskiej,
– dyspozycyjności – praca w pełnym wymiarze czasu.

OCZEKUJEMY OD KANDYDATÓW:
– umiejętności interpersonalnych, a w szczególności
łatwości nawiązywania kontaktów
umiejętności budowania relacji
komunikatywności
oraz
– zaangażowania
– entuzjastycznej postawy wobec Metody Krakowskiej
– otwarcia na wiedzę i chęci nauki
– umiejętności współpracy i pracy zespołowej
– samodzielności

OFERUJEMY:
– możliwość pracy metodą o bardzo wysokim poziomie skuteczności
– rozwój zawodowy w zespole specjalistów
– szansę zdobycia wyjątkowych kompetencji
– ścieżkę kariery zawodowej
– bardzo dobrą atmosferę w pracy

 

2. PŁATNY STAŻ – LOGOPEDA, TERAPEUTA, PEDAGOG

WYMAGANIA

-ukończone studia wyższe kierunkowe (m.in.logopedia)

-status osoby bezrobotnej (staż z UP)

-duża motywacja do rozwoju i chęć nauki Metody Krakowskiej

OCZEKUJEMY OD KANDYDATÓW:

umiejętności interpersonalnych, a w szczególności łatwości nawiązywania kontaktów umiejętności budowania relacji komunikatywności oraz zaangażowania

entuzjastycznej postawy wobec Metody Krakowskiej

otwarcia na wiedzę i chęci nauki umiejętności przyjmowania konstruktywnej krytyki

umiejętności współpracy i pracy zespołowej

OFERUJEMY:

staż w zespole specjalistów

możliwość rozwoju zawodowego

szansę zdobycia wyjątkowych kompetencji

bardzo dobrą atmosferę w pracy

możliwość dalszego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

 

Praca w naszym Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym Słówka we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiedziami na poniższe pytania,  na adres gabinet@terapia-logopedyczna.pl z dopiskiem „Rekrutacja – Logopeda/Pedagog”

Pytania:

– Dlaczego chcesz pracować z Słówkach?
– Jakie masz doświadczenie w pracy logopedy?
– Z jakimi przypadkami już pracowałaś?/pracowałeś?
– Co wiesz na temat Metody Krakowskiej?
– Co nowego możesz zaproponować dla naszego gabinetu?

– Jak wygląda Twoja dyspozycyjność?

 

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV następującego oświadczenia:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROCESU REKRUTACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne Słówka Joanna Łozowicka-Zimny z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 96, 54-613 Wrocław, tel. 606701628,
email: 
gabinet@terapia-logopedyczna.pl

Cel przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kategorie odbiorców:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownicy oraz współpracownicy Administratora Danych, biorący udział w procesie rekrutacji.

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uprawnienia uczestnika procesu rekrutacyjnego:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, profilowane:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w nie będą podlegać profilowaniu.