Mowa dziecka w trzecim roku życia

Mowa dziecka w trzecim roku życia

Trzeci rok życia dziecka przynosi szybki rozwój mowy. Dziecko stale poszerza zasób słownictwa. Mowa nadal silnie oparta jest na mechanizmach naśladownictwa. Oczywiście nadal jest niedoskonała, ale wystarczająca do komunikowania się z otoczeniem.

Rozwój systemu fonetyczno – fonologicznego

W wieku 3 lat dziecko:

– wymawia prawidłowo wszystkie samogłoski,

– prawidłowo realizuje takie spółgłoski jak: m, n, p, b, t, d, f, w, l (może być zastępowane przez j), s,z, ś, ź , h, j, ,k,g (mogą być zastępowane przez t i d), oraz c, dz,

– w trudnych lub długich wyrazach nadal mogą pojawiać się substytucje głosek,

– nie mówi głosek dziąsłowych i samogłosek nosowych.

Rozwój konstrukcji składniowych

W tym wieku dziecko:

– potrafi odmienić rzeczownik przez następujące przypadki: mianownik, dopełniacz, biernik. Później pojawia się narzędnik, miejscownik, celownik.

Możemy prowadzić zabawy  rozwijające fleksję . Jednym z przykładów może być omawianie obrazków: Kto ? Miś? Kogo nie ma? Misia? Kogo maluje dziewczynka? Misia.   Na zdjęciu obrazki z pomocy wyd. Centrum Metody Krakowskiej  Fleksja

– stosuje przyimki (na, do, pod, w),

Warto bawić się z dzieckiem z użyciem różnych przedmiotów. Mogą to być zabawkowe mebelki ale również inne, które macie pod ręką 🙂   Im więcej przykładów, tym lepiej 🙂 Wrzuć do koszyka. Gdzie jest klocek? W koszyku! 

-używa liczebnika dwa (w znaczeniu „więcej niż jeden”) oraz zaimka moje (w drugiej połowie trzeciego roku życia),

– na początku wypowiada się zdaniami pojedynczymi – trzywyrazowymi (np. : Idę do lasu), a już pod koniec tego roku potrafi konstruować wypowiedzi złożone (np. : Nie chcę, bo to jest niedobre),

popełnia jeszcze błędy fleksyjne (odmiana prze analogię np. : ja jem oni ją), czy artykulacyjne (np. : cytam zamiast czytam).

Wzrost sprawności komunikacyjnej i społecznej

U dziecka obserwujemy:

– w pierwszej połowie trzeciego roku życia zdolność werbalnego wyrażania uczuć,

– umiejętność komunikowania swoich potrzeb,

– zdolność odpowiadania na zadane mu pytanie,

– doskonalenie umiejętności zadawania pytań o interesujący je fragment rzeczywistości.

Dzięki prawidłowemu rozwojowi języka, dziecko ma poczucie bezpieczeństwa. Język pozwala podporządkować otaczający go świat, a co za tym idzie, nauczyć się zasad obowiązujących w społeczeństwie.

Jest to też dobry czas na rozpoczęcie nauki czytania. Przyśpieszy ona rozwój poznawczy dziecka oraz zapobiegnie negatywnym skutkom uczenia czytania poprzez literowanie i głoskowanie.

W naszym gabinecie jak wiecie stosujemy Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®, która jest jednym z elementów Metody Krakowskiej®.  Wiemy jak ważne jest urozmaicanie ćwiczeń 🙂 Na zdjęciu sylabkowe słonie z sylabami z paradygmatu MA, MO, MU….  Pomoc: Sylaby “Słoń i wiaderko” wyd. Colorado s.c.

Jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z nauką czytania lub poszukujecie inspiracji – zajrzyjcie tutaj: plansze edukacyjne znajdziecie plansze edukacyjne naszego autorstwa między innymi z samogłoskami i sylabami.

Źródło:

J. Cieszyńska – Rożek, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Kraków 2013.

J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna…, Kraków 2007.