Kolejność pojawienia się głosek w rozwoju mowy dziecka

Kiedy dziecko powinno wymawiać daną głoskę? Które głoski pojawiają się jako pierwsze? Kiedy pojawiają się pierwsze wyrazy? Dzisiaj pokrótce przedstawiamy kolejność pojawiania się głosek w rozwoju mowy dziecka. Zapraszamy 🙂

Ostatnio na naszym blogu pisałyśmy o tym, czym są wady wymowy- wpis możecie znaleźć tutaj  Wada wymowy – przyczyny jej powstania i kierunki pracy
Rodzicu pamiętaj!
Twoje dziecko od momentu narodzin, codziennie uczy się nowych rzeczy. Nowe umiejętności dziecka to również mowa! Naukę komunikacji dziecko zaczyna od głużenia. Trwa ono do 6. miesiąca życia. W tym czasie dziecko nieświadomie wymawia samogłoski, spółgłoski, zbitki głoskowe, powstają przypadkowe dźwięki.
Gaworzenie jest kolejnym etapem. W tym okresie dziecko stara się naśladować dźwięki, które wydaje oraz te usłyszane z otoczenia
Każde dziecko głuży, ale nie każde gaworzy! – jest to pierwszy sygnał, by udać się do logopedy.
Pod koniec pierwszego roku życia pojawiają się już pierwsze wyrazy takie jak mama, tata, baba. Dziecko rozumie i spełnia proste polecenia.
W tym okresie rozwój mowy idzie w parze z rozwojem fizycznym:
głużenie – etap podnoszenia głowy
gaworzenie – etap siadania
pierwsze wyrazy – stawanie, pozycja pionowa
Następne etapy rozwoju mowy możemy podzielić ze względu na wiek dziecka:
1-2 r.ż (okres wyrazu) – a, o, u, e, i, y oraz spółgłoski p, b, m, t, d, n
2-3 r.ż. (okres zdania) – f, w, fi, wi, pi, bi, mi, ś, ź, ć, dź, ń, k, ki, g, gi, ch, l, ą, ę, ł
4-5 r.ż (okres swoistej mowy) – sz, ż, cz, dż, pojawia się głoska r
5-6 r.ż – utrwalają się głoski sz, ż, cz, dż, r
7 rok życia – dziecko powinno opanować wszystkie głoski
Jeżeli chciałbyś skonsultować rozwój mowy swojego dziecka, możesz w łatwy sposób zarezerwować wizytę online w naszym gabinecie:  Rezerwacja zajęć online
⇒Wpis na podstawie książki “Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” Demel Genowefa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996r.