Wada wymowy – seplenienie międzyzębowe szeregu syczącego (s, z, c, dz)

WADA WYMOWY – SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE SZEREGU SYCZĄCEGO (S, Z, C, DZ) Czym jest seplenienie międzyzębowe? Seplenienie międzyzębowe należy do najczęściej występującej wady wymowy. Polega na artykułowaniu głosek trzech szeregów: syczącego (S Z, C, DZ), ciszącego (Ś, Ź, Ć, DŹ) i szumiącego (S, Z, C, DŻ), z językiem wysuniętym między zębami. Przyczyny seplenienia: nieprawidłowa pozycja spoczynkowa […]

Rozwijanie mowy dziecka – wskazówki praktyczne

WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW – BUDUJEMY SŁOWNIK DZIECKA ZASOBY Każde dziecko dysponuje na starcie (mówiąc na starcie mam na myśli początek podejmowania działań w stronę rozwoju mowy) pewnymi zasobami czyli pewne możliwości i pulę samogłosek, sylab czy wyrazów, które wypowiada. Jest to nasz punkt wyjścia do rozbudowania systemu językowego. Dlaczego? Bo w początkowej fazie musimy bazować na […]

WADY WYMOWY U 3 – LATKÓW

Wielu rodziców jest przekonanych o tym, że wady wymowy u dzieci pojawiają się dopiero w 5 lub 6 roku życia. Jednak już zdecydowanie wcześniej możemy zaobserwować nieprawidłowe realizacje głosek. Niestety coraz częściej zauważamy u 3 – latków seplenienie międzyzębowe, czyli nieprawidłową realizację głosek z językiem między zębami. Nie tylko głosek : s, z ,c, dz, […]

Wczesna nauka czytania

WCZESNA NAUKA CZYTANIA Czytanie jest ewolucyjnie bardzo młodą umiejętnością, która została wyuczona i uwarunkowana kulturowo. To efekt wielu godzin ćwiczeń a nie naturalna, wrodzona czynność. Kiedy czytamy jesteśmy bardzo aktywni poznawczo rozwijamy umiejętności oraz wiedzę o świecie. Utrwalanie języka za pomocą znaków graficznych ma ok 5000-6000 lat co jest stosunkowo krótkim czasem patrząc na cały […]

lateralizacja

LATERALIZACJA KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOMINACJI STRONNEJ Nasz mózg nie jest symetryczny. Zarówno strukturalnie, jak i funkcjonalnie półkula lewa i prawa różnią się między sobą, dlatego aby mieć pełniejszą wiedzę na temat rozwoju dziecka należy przyjrzeć się w jaki sposób wykonuje poszczególne zadania. Niesie to informacje o funkcjonowaniu mózgu. Oburęczność, która długo się utrzymuje (np. u 4-5 […]

Wady wymowy

Przyczyny wad wymowy Problemy artykulacyjne u dzieci związane są z zakłóceniem jednej lub kilku funkcji rozwoju ogólnego. Dlatego niezbędna jest całościowa diagnoza rozwoju dziecka. Do najczęstszych przyczyny wad wymowy należą: zaburzenia rozwoju fizycznego (dużej i małej motoryki), zwolnione tempo formowania się lateralizacji stronnej, skrzyżowana, rzadziej lewostronna lateralizacja, brak dominacji lewej półkuli dla funkcji mowy, zaburzenia […]

Trudności w nauce pisania

Trudności w nauce pisania nie pojawiają się nagle, w momencie rozpoczęcia edukacji przedszkolnej lub szkolnej. Są następstwem kłopotów i opóźnień, które można zauważyć dużo wcześniej. Już w pierwszym roku życia można zaobserwować czynności, które przygotowują dziecko do nauki pisania takie jak: zabawa samochodzikami przesuwanymi po podłodze, trzymanie w ręce kubeczka czy chwytanie zabawek. Wtedy też […]

Opóźniony rozwój mowy

CO TO JEST OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY? Opóźniony rozwój mowy warto mieć na uwadze i nie bać się go zauważać. Dostrzeżenie problemu pozwoli na rozpoczęcie działań i uniknięcie wielu poważnych następstw. Kiedy możemy o nim mówić? Zawsze, gdy mowa dziecka jest poniżej norm rozwojowych czyli umiejętności adekwatnych do wieku, a opóźnienia występują w podsystemach fonetyczno-fonologicznym (w […]

Zabawy stymulujące rozwój dziecka między 12. a 24. miesiącem życia

Zabawy stymulujące rozwój między 12. a 24. miesiącem życia Czym jest zabawa dla dziecka? Zabawa jest podstawowym źródłem rozwoju dziecka. Bawiąc się dziecko wyobraża sobie daną sytuację, przez co uczy się rozumienia reguł życia społecznego. Dzięki temu rozumieniu u dziecka rozwija się język. Zabawa oparta jest na naśladowaniu osoby dorosłej. Dzięki zabawie maluch m. in.: […]

Mowa dziecka w trzecim roku życia

Mowa dziecka w trzecim roku życia Trzeci rok życia dziecka przynosi szybki rozwój mowy. Dziecko stale poszerza zasób słownictwa. Mowa nadal silnie oparta jest na mechanizmach naśladownictwa. Oczywiście nadal jest niedoskonała, ale wystarczająca do komunikowania się z otoczeniem. Rozwój systemu fonetyczno – fonologicznego W wieku 3 lat dziecko: – wymawia prawidłowo wszystkie samogłoski, – prawidłowo […]