Dysleksja – przyczyny, terapia, zalecenia

Czym jest dysleksja?

Dysleksja to trudności w linearnym opracowaniu informacji językowych, którym towarzyszą problemy w linearnym przetwarzaniu informacji symbolicznych, czasowych, motorycznych. ( J. Cieszyńska)

Przyczyny dysleksji

Przyczyn trudności w nauce czytania i pisania może być wiele. Do najczęstszych należą:

– dysleksja w rodzinie (rodzice, rodzeństwo),

– zaburzenia przebiegu ciąży i porodu, wcześniactwo,

– dysharmonie w rozwoju psychoruchowym,

– leworęczność w rodzinie,

– skrzyżowana lateralizacja (u dziecka bądź rodziców),

– oburęczność,

– opóźniony rozwój mowy,

– zaburzenia koncentracji, pamięci, uwagi słuchowej.

Niestety nieprawidłowe postępowanie terapeutyczne w nauczaniu czytania (głoskowanie, literowanie) oraz zbyt wczesna nauka języka obcego również mogą stanowić przyczynę dysleksji.

Terapia dysleksji

Terapia powinna koncentrować się na przyczynach zaburzenia, a nie na jej skutkach, czyli na stymulacji w sferze poznawczej i językowej.

pomoc: Identyczne czy podobne, wyd. Harmonia.

Ćwiczenia mające na celu spostrzeganie różnic. Wbrew pozorom – nie należą do łatwych 🙂

W sferze poznawczej doskonalimy funkcje wzrokowe ( m. in. dostrzeganie różnic, obroty w przestrzeni, koordynacje ruchowo – wzrokową, umiejętność linearnego porządkowania) oraz funkcje słuchowe (m. in. różnicowanie, zwiększenie uwagi słuchowej, dokonywanie syntezy i analizy dźwięków, ćwiczenia słuchu fonemowego).

pomoc:Symultaniczno-Sekwencyjne strategie nauczania języka  Czarne czy białe, wyd. Arson

Tego typu ćwiczenia układania wzorów z klocków są bardzo istotne podczas terapii dysleksji, dzięki nim ćwiczymy między innymi analizę i syntezę wzrokową oraz porządkowanie od lewej do prawej strony.

Następnie w terapii powinny się pojawić również ćwiczenia językowe (np.: przenośnie, związki frazeologiczne, krzyżówki, historyjki zdaniowe, rozbudowywanie zdań, zagadki) oraz czytania (według założeń Symultaniczno – Sekwencyjnej Nauki Czytania®).

Zalecenia

Aby dziecko uniknęło niepowodzeń szkolnych, bardzo ważna jest wczesna diagnoza dysleksji, oraz podjęcie indywidualnej terapii, jeśli jest taka potrzeba.

Istotne jest również ograniczenie dostępu dziecka do wysokich technologii, które powodują przestymulowanie prawej półkuli mózgu.

Ważne dla prawidłowego rozwoju są również zajęcia ruchowe, szczególnie wtedy, gdy dziecko ich unika.

Rodzic powinien pomóc dziecku w rozwijaniu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.

Artykuł pisany na podstawie:

  1. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, J. Cieszyńska, wyd. Centrum Metody Krakowskiej,
  2. prelekcji, które miały miejsce podczas konferencji organizowanej przez wydawnictwo WIR: Uczę dziecko z dysleksją – skuteczne metody pracy dydaktycznej i wychowawczej