Turnus logopedyczny Metoda Krakowska | Słówka

Turnus logopedyczny zajęcia indywidualne prowadzone Metodą Krakowską

Plan

 • zajęcia 5 razy w tygodniu – 1,5 godziny dziennie (tygodniowo 7,5 godziny)
 • indywidualne zajęcia Metodą Krakowską,
 • autorskie pomoce edukacyjne
 • nauka czytania metodą Symultaniczo-Sekwencyjną®
 • ćwiczenia funkcji poznawczych m.in.:
  • ćwiczenia systemu językowego,
  • ćwiczenia lewej półkuli mózgu,
  • ćwiczenia spostrzegania wzrokowego,
  • ćwiczenia operacji myślowych,
  • ćwiczenia pamięci.

 

Turnusy prowadzone są przez Terapeutów naszego gabinetu. Każdy terapeuta wykorzystuje wszystkie elementy Metody Krakowskiej zgodnie z założeniami Metody.

Turnusy logopedyczne prowadzone Metodą Krakowską odbywają się zarówno w gabinecie we Wrocławiu iw gabinecie w Opolu.