Test zagrożenia dysleksją

Test stworzony został dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia. Pozwala określić, czy dziecko wykonuje zadania adekwatnie do swojego wieku i poziom rozwoju poszczególnych sfer poznawczych tak, by w sposób całościowy przyjrzeć się dziecku- dostrzec jego trudności i mocne strony.
Spotkanie obejmuje również badanie dominacji stronnej- próby wskazujące dominującą rękę, nogę, oko oraz ucho. Określenie lateralizacji jest bardzo ważne, ponieważ jest ona ściśle powiązane z lateralizacją funkcji poznawczych, a to z kolei wpływa na naukę czytania, pisania oraz rozwój mowy.
Wykrycie trudności w obrębie danej funkcji poznawczej pozwala na wspieranie dziecka poprzez zapewnienie odpowiedniej stymulacji i daje możliwość uniknięcia trudności w wieku szkolnym.
Podczas spotkania sprawdzane są umiejętności analizy i syntezy wzrokowej, strategie lewopółkulowe, funkcje słuchowe oraz pamięć.

Spotkanie trwa około 60 minut – terapeuta wykona test zagrożenia dysleksją oraz skonsultuje jego wyniki z Opiekunem dziecka. Omówi również możliwe ćwiczenia i sposoby wprowadzania nauki czytania.

 Możliwe jest sporządzenie opinii pedagogicznej po wykonaniu testu ( wystawienie opinii to koszt 60 zł).