Terapia ręki

Zajęcia z terapii ręki

Celem terapii ręki jest usprawnianie małej motoryki, czyli wypracowanie precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Poprzez odpowiednie działania, terapeucie zależy na osiągnięciu przez dziecko możliwie najlepszego funkcjonowania w zakresie pracy rąk. Podczas zajęć wykorzystuje się ćwiczenia rozwijające i poprawiające sprawność ruchową całej ręki, możliwość manipulacyjną dłoni, umiejętność poprawnego chwytu, współpracę obu rąk, aż po ćwiczenia grafomotoryczne, w tym naukę pisania, oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe – takie jak ćwiczenia spostrzegania wzrokowego, ćwiczenia operacji myślowych i lewej półkuli mózgu.

 • Dla kogo zajęcia z terapii ręki?

  Dla dzieci, które mają:

  • problemy z prawidłową postawą ciała
  • obniżone lub wzmożone napięcia w zakresie kończyny górnej i obręczy barkowej
  • problemy z wykonywaniem codziennych czynności, w tym umiejętności samoobsługowych (takich jak picie z kubka, posługiwanie się widelcem)
  • niechęć do dotykania nowych i różnych faktur
  • niechęć i trudności w podejmowaniu czynności i zabaw manualnych
  • problemy grafomotoryczne – niechęć do malowania, pisania
  • trudności z koordynacją ruchową
  • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej
 •  

  • Cele terapii ręki:

   • doskonalenie precyzji rąk
   • poprawa postawy ciała

   •  poprawa koncentracji

   • usprawnienie samoobsługi

   • poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej
   • redukcja napięć w obrębie ręki

   • przekraczanie linii środkowej ciała

   • zwiększenie precyzji ruchów podczas rysowania, malowania i pisania

   • nauka prawidłowego chwytu pisarskiego

   • nauka pisania


  • Podobnie jak w terapii logopedycznej, wczesna obserwacja w zakresie funkcjonowania rąk może zapobiec wielu nieprawidłowościom. Dzięki temu możliwa jest profilaktyka różnego rodzaju zaburzeniom ale również zapobieganie utrwalaniu złych nawyków.

   Podczas prowadzonej terapii ręki, terapeuta proponuje dziecku ćwiczenia mające na celu usprawnienie małej motoryki. Przeprowadza je w atrakcyjny sposób, by skupić uwagę dziecka na przyjemnej formie „zajęć – zabaw”.

   Terapia ręki jest doskonałym uzupełnieniem terapii logopedycznej.