Metoda krakowska

Terapia Metoda Krakowską we Wrocławiu

Terapeuta metody krakowskiej

 

W naszym Centrum prowadzimy terapię logopedyczną Metodą Krakowską. Spotkania terapeutyczne poprzedzone są konsultacją logopedyczną, podczas której Terapeuta poznaje Dziecko. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom logopeda określa cele terapii oraz omawia je z Rodzicem a także przekazuje mu pisemne zalecenia, które wskazują na główne obszary ćwiczeń prowadzonych zgodnie z Metodą Krakowską.

Metoda Krakowska jest obszerną metodą pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi składającą się z wielu technik. Odpowiada za stymulowanie wszystkich funkcji poznawczych dziecka. Terapeuta metody krakowskiej wrocław wspomaga dziecko w przyswojeniu wiedzy, która z powodu różnych powodów nie mogła zostać przez nie samodzielnie zdobyta. Metoda krakowska wrocław opiera się na symultanicznych działaniach w odniesieniu do rozwoju dziecka, a także jego relacji z rodziną i w grupie społecznej. Głównym celem terapii jest formowanie językowego obrazu świata.

Mimo siedemnastu elementów, z których składa się ta forma terapii, metoda krakowska powstała głównie w oparciu o język jako bazę wyjściową. Terapeuta metody krakowskiej odpowiada za pracę z dzieckiem nie tylko z zakresu rozwoju mowy dziecka, ale również wszystkich innych funkcji poznawczych. Dzięki uczestnictwie w terapii, dziecko poprzez język uczy się zachowań społecznych i funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia jakie prowadzi terapeuta metody krakowskiej to zajęcia indywidualne, podczas których dorosły proponuje dostosowane do dziecka ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój.

Celem terapeuty metody krakowskiej jest stworzenie w umyśle dziecka językowego obrazu świata tak, by potrafiło jak najlepiej funkcjonować w świecie poprzez rozumienie komunikatów i tworzenie własnych przekazów.

Prowadzona w naszym gabinecie terapia stymuluje wszystkie funkcje poznawcze.

Są to:

 • terapia słuchowa,

 • stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych,

 • stymulacja funkcji wzrokowych,

 • Symultaniczno-Sewkencyjna Nauka Czytania®,

 • budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej,

 • diagnoza dominacji stronnej,

 • stymulacja zabawy,

 • stymulacja lewej półkuli mózgu,

 • terapia zachowań społecznych,

 • stymulacja funkcji motorycznych,

 • stymulacja pamięci,

 • ćwiczenia kategoryzacji,

 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego,

 • ćwiczenia myślenia przez analogie,

 • stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez język).

Najbardziej popularnym elementem metody krakowskiej jest Symultaniczno-Sewkencyjna Nauka Czytania®. Metoda została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Polega głównie na nauce czytania metoda sylabową. W jej zakres wchodzą wszystkie ćwiczenia z zakresu funkcji poznawczych, które dotyczą sfery słuchowej, ruchowej, funkcji lewej półkuli mózgu, systemu językowego, pamięci, zachowań społecznych, zabawy, motoryki małej i dużej oraz kategoryzacji i myślenia przyczynowo- skutkowego. Symultaniczno-Sewkencyjna Nauka Czytania® składa się z trzech etapów: powtarzania, rozumienia i nazywania.

Etap powtarzania polega na powtarzaniu przez dziecko odczytywanych przez dorosłego samogłosek/ sylab. Etap rozumienia obejmuje wskazanie wypowiedzianej samogłoski lub sylaby. Etap nazywania obejmuje samodzielne odczytywanie przez dziecko wskazanych przez dorosłego samogłosek/ sylab.

Metoda krakowska w połączeniu z Symultaniczno-Sewkencyjną Nauką Czytania® pozwala na osiągnięcie pełnego sukcesu, związanego z osiągnięciem przez dziecko kolejnych etapów rozwoju.

 

Terapia słuchowa

Bardzo ważnym elementem Metody Krakowskiej jest Program słuchowy  “Słucham i uczę się mówić”.   Podczas ćwiczeń należy pamiętać, aby dziecko słuchało nagrań w słuchawkach. Programu powinno słuchać się  15-20 minut dziennie – czas ten może być podzielony na krótsze sesje.

Dzięki słuchawkom nie będą  docierały do dziecka inne bodźce z otoczenia.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania została opracowana przez Profesor Jagodę Cieszyńską – Rożek. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania jest metodą sylabową, oznacza to, że dzieci podczas nauki czytania poznają sylaby. Nauka czytania odbywa się zgodnie z zasadą: powtarzanie – rozumienie – nazywanie.

Bardzo ważne jest, by podczas nauki czytania nie nazywać liter oraz  nie głoskować.


Programowanie języka

W wielu przypadkach nauka języka odbywająca się poprzez programowanie języka przypomina nabywanie systemu językowego jako obcego. Zakłada ona między innymi podejście edukacyjne.

Jak często należy utrwalać materiał, gdy uczymy się języka obcego, aby możliwa była satysfakcjonująca komunikacja?

 

Wielokrotnie słyszałyśmy historie o tym jak trudno uzyskać fachową opinię na temat rozwoju dziecka. Często zdarza się, że zaniepokojony Rodzic szukający pomocy i porady słyszy od najbliższego otoczenia i pediatry, że wszystko jest w porządku, że należy poczekać, że dziecko zacznie w końcu mówić.  Tymczasem, gdy tylko zaobserwuje się niepokojące sygnały w rozwoju dziecka (np. brak gestu wskazywania palcem, brak rozwoju mowy), należy rozpocząć ćwiczenia stymulujące.

To od jakich ćwiczeń  należy rozpocząć  ustala terapeuta podczas pierwszego spotkania. Terapeuta określa zalecenia terapeutyczne, które mają być wskazówką  podczas codziennych ćwiczeń w domu.

Podczas terapii bardzo ważne jest, by Rodzice współpracowali z terapeutami poprzez utrwalanie materiału w domu.