Terapia Metodą Krakowską

Metoda Krakowska jest obszerną metodą pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi składającą  się z wielu technik.

Celem terapeuty Metody Krakowskiej jest stworzenie w umyśle dziecka językowego obrazu świata tak, by potrafiło jak najlepiej funkcjonować w świecie poprzez rozumienie komunikatów i tworzenie własnych przekazów.

Prowadzona w naszym gabinecie terapia stymuluje wszystkie funkcje poznawcze.

Są to:

 • terapia słuchowa,
 • stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych,
 • stymulacja funkcji wzrokowych,
 • Symultaniczno-Sewkencyjna Nauka Czytania®,
 • budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej,
 • diagnoza dominacji stronnej,
 • stymulacja zabawy,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • terapia zachowań społecznych,
 • stymulacja funkcji motorycznych,
 • stymulacja pamięci,
 • ćwiczenia kategoryzacji,
 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego,
 • ćwiczenia myślenia przez analogie,
 • stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie  smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez język).

 

 

Terapia słuchowa

Bardzo ważnym elementem Metody Krakowskiej jest Program słuchowy  “Słucham i uczę się mówić”.   Podczas ćwiczeń należy pamiętać, aby dziecko słuchało nagrań w słuchawkach. Programu powinno słuchać się  15-20 minut dziennie – czas ten może być podzielony na krótsze sesje.

Dzięki słuchawkom nie będą  docierały do dziecka inne bodźce z otoczenia.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania została opracowana przez Profesor Jagodę Cieszyńską – Rożek. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania jest metodą sylabową, oznacza to, że dzieci podczas nauki czytania poznają sylaby. Nauka czytania odbywa się zgodnie z zasadą: powtarzanie – rozumienie – nazywanie.

Bardzo ważne jest, by podczas nauki czytania nie nazywać liter oraz  nie głoskować.


Programowanie języka

W wielu przypadkach nauka języka odbywająca się poprzez programowanie języka przypomina nabywanie systemu językowego jako obcego. Zakłada ona między innymi podejście edukacyjne.

Jak często należy utrwalać materiał, gdy uczymy się języka obcego, aby możliwa była satysfakcjonująca komunikacja?

 

Wielokrotnie słyszałyśmy historie o tym jak trudno uzyskać fachową opinię na temat rozwoju dziecka. Często zdarza się, że zaniepokojony Rodzic szukający pomocy i porady słyszy od najbliższego otoczenia i pediatry, że wszystko jest w porządku, że należy poczekać, że dziecko zacznie w końcu mówić.  Tymczasem, gdy tylko zaobserwuje się niepokojące sygnały w rozwoju dziecka (np. brak gestu wskazywania palcem, brak rozwoju mowy), należy rozpocząć ćwiczenia stymulujące.

To od jakich ćwiczeń  należy rozpocząć  ustala terapeuta podczas pierwszego spotkania. Terapeuta określa zalecenia terapeutyczne, które mają być wskazówką  podczas codziennych ćwiczeń w domu.

Podczas terapii bardzo ważne jest, by Rodzice współpracowali z terapeutami poprzez utrwalanie materiału w domu.