Terapia logopedyczna osób dorosłych z afazją

W gabinecie logopedycznym we Wrocławiu prowadzimy również terapię logopedyczną osób dorosłych, które na skutek uszkodzenia mózgu straciły umiejętność posługiwania się językiem oraz mają problem z jego rozumieniem.
Pacjenci, którzy cierpią na afazję  (afazja to zaburzenie mowy powstałe w wyniku uszkodzenia struktur mózgu), wymagają profesjonalnej terapii logopedycznej, której celem jest odbudowanie utraconych funkcji oraz pomoc  w usprawnieniu kompetencji językowej  i komunikacyjnej z otoczeniem.

Mowa osób dorosłych z afazją cechuje się między innymi:

  • trudnością w nazywaniu osób, rzeczy,
  • zaburzeniami gramatyki, składni,
  • błędami w artykulacji,
  • zaburzeniami rozumienia,
  • brakiem umiejętności czytania, pisania, liczenia,
  • zaburzeniami uwagi.

W trakcie terapii prowadzone są ćwiczenia, których celem jest przywrócenie lub utrzymanie aktywności językowej, wspieranie pamięci, poprawienie koncentracji, wzbogacenie słownictwa, wspomaganie komunikacji.  Mogą zostać wykorzystane techniki masażu logopedycznego, mające na celu uniesienie opadniętego kącika ust, czy też usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych. Dodatkowo zastosowane zostaną ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia warg i języka.

Plan terapii zostanie opracowany indywidualnie dla każdego pacjenta.

Terapia logopedyczna skierowana jest do  osób z zaburzeniami mowy:

  • po udarach niedokrwiennych,
  • po urazach czaszkowych,
  • po wylewach,
  • po wypadkach komunikacyjnych.