Terapia dysleksji i trudności szkolnych

Terapia pedagogiczna – terapia trudności szkolnych

Zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i te przygotowujące się do nauki w szkole potrzebują szczególnej opieki edukacyjnej. Szczególnie istotne jest dla nas wsparcie w zakresie czytania (technika oraz rozumienie), pisania, budowania narracji oraz rozwijanie wiedzy o świecie.

Zajęcia są wskazane dla dzieci, które mają trudności:

 • szkolne,
 • w zapamiętywaniu,
 • z utrzymaniem koncentracji,
 • w nauce czytania i pisania,
 • dzieci dyslektyczne,
 • dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną,
 • dzieci z zespołem Downa,
 • dzieci z ADHD,
 • dzieci z zaburzoną lateralizacją,
 • dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym

 

Podczas terapii pedagogicznej prowadzone są ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Są to między innymi ćwiczenia:

 • w zakresie czytania (technika i rozumienie) prowadzone zgodnie z Symultaniczno-Sekwencyjną Nauką Czytania
 • pisania
 • budowania narracji i samodzielnych wypowiedzi
 • rozwijania słownictwa
 • rozwijania wiedzy o świecie
 • lewej półkuli mózgu
 • ogólnorozwojowe: usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych
 • mające na celu naukę samodzielności w podejmowaniu i wykonywaniu zadań
 • ortografii
 • mające na celu naukę wchodzenia w dialog, stawiania pytań i formułowania wypowiedzi,
 • relacji czasowych i przestrzennych.

Plan terapii pedagogicznej  jest tworzony indywidualnie.

Terapia jest również skierowana do dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną w wieku szkolnym.

Trudności edukacyjne bardzo silnie wpływają na sferę społeczną oraz emocjonalną, co przekłada się na budowanie relacji dziecka w grupie, dlatego szybka i skuteczna pomoc może wpłynąć na funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny, podczas którego pedagog określi rodzaj problemu oraz ustali plan terapii.