Matematyka z NUMICON

Matematyka z Numicon i trening logicznego myślenia

W naszym Gabinecie prowadzimy matematykę z kształtami Numicon, której celem jest rozwijanie możliwości matematycznych, kształtowanie umiejętności językowych związanych z pojęciami matematycznymi oraz trening logicznego myślenia.

Zajęcia skierowane są do dzieci z zaburzeniami rozwoju (m.in. z afazją, zespołem Downa, SLI, dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do dzieci zdrowych.

Zajęcia mają charakter indywidualnych spotkań.

Terapia z wykorzystaniem klocków Numicon to holistyczne podejście – obejmuje naukę matematyki, stymulację funkcji poznawczych oraz ćwiczenia językowe.

Zgodnie z założeniami terapii neurobiologicznej, terapeuta dba, by dziecko aktywnie uczestniczyło w zajęciach i uczyło się przez działanie, manipulację, patrzenie, słuchanie i dialog. Wykonywane zadania mają na celu:

 • kształtowanie pojęcia liczby,
 • przygotowanie do nauki matematyki,
 • rozszerzanie języka matematycznego,
 • rozumienie i wykonywanie poleceń,
 • stymulację funkcji poznawczych,
 • koncentrację,
 • rozwój motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • stymulacje lewopółkulowe.

Podczas zajęć wykorzystujemy:

 • multisensoryczne, kolorowe kształty Numicon,
 • logiczne zagadki, łamigłówki,
 • wagę,
 • piasek kinetyczny, ciastolinę, zabawy z wodą,
 • plansze edukacyjne,
 • zabawki oraz przedmioty codziennego użytku.

Czym jest system Numicon?

System Numicon to zestaw kolorowych kształtów i kołeczków, którymi dziecko bawi się i uczy jednocześnie. Stworzony został w latach ‘90 ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii, gdzie zarówno dzieci zdrowe, jak i z zaburzeniami rozwojowymi uczyły się matematyki z kształtami Numicon odnosząc sukcesy. Klocki odpowiadają cyfrom od 1 do 10 tak, by bez użycia znaku graficznego można je przedstawić i stworzyć w umyśle dziecka wyobrażenie pojęcia liczby i zrozumieć relacje zachodzące między nimi. Za pomocą Numiconu uczą się matematyki wszystkimi zmysłami i same zauważają, że każda kolejna z cyfr jest o 1 większa, lub o 1 mniejsza, a także że poszczególne elementy łączą się ze sobą. Eksperymentując z klockami, na początku poprzez zabawę, dzieci uczą się dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, by podczas nauki w szkole z łatwością przejść w świat cyfr, liczb i działań matematycznych.

Numicon  wykorzystuje podejście polisensoryczne – dzieci podczas zajęć budują konstrukcje, tworzą układy i schematy, dzięki specjalnym klockom zarówno wzrokiem jak i dotykiem uczą się jak liczby są ze sobą