Fleksja – postacie

Fleksja – postacie to pomoc przeznaczona jest do badania poziomu opanowania prawidłowej odmiany rzeczowników przez przypadki i ćwiczeń utrwalających użycie form fleksyjnych. Fleksję można wykorzystać podczas ćwiczeń programowania języka.

Fleksja – postacie, której autorką jest Joanna Łozowicka-Zimny (właścicielka naszego gabinetu) została wydana przez Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej.

Pomoc  może być wykorzystywana przez terapeutów i rodziców dzieci z trudnościami w budowaniu prawidłowego systemu językowego (alalia, afazja, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, niedosłuch, obniżenie sprawności intelektualnej, wielojęzyczność, zagrożenie dysleksją).

Pomoc można wykorzystać  w celu:

– badania rozwoju umiejętności odmiany rzeczowników przez przypadki,

– wspomagania rozwoju językowego dzieci,

– utrwalania form fleksyjnych,

– ćwiczeń rozumienia i zadawania pytań oraz odpowiadania na nie,

– ćwiczeń narracji,

– ćwiczeń czytania  ze zrozumieniem.

Pomoc można zobaczyć tutaj:   Fleksja- postacie