Emisja głosu

Emisja głosu – praca nad właściwym operowaniem głosem

w naszym gabinecie to indywidualne konsultacje z logopedą dedykowane osobom pracującym głosem

Osoby, dla których aparat mowy stanowi narzędzie pracy, są bardziej narażone na choroby strun głosowych. Najczęstszymi patologiami są: chrypka – dysfonia oraz bezgłos – afonia. Nasze zajęcia mają na celu prewencję tych chorób i zaburzeń poprzez przyswojenie wiedzy z zakresu higieny głosu.

Uczestnicy zajęć zdobędą również umiejętności świadomego i atrakcyjnego operowania głosem, będą wiedzieć jak wyeksponować atrakcyjność głosu (barwa, nośność, intonacja, modulacja, skala). Poznają techniki pracy z głosem i nauczą się podstawowych zagadnień z zakresu poprawnej wymowy języka polskiego (fonetyka).

Zajęcia te są szczególnie wskazane dla:

  • nauczycieli i wykładowców
  • studentów przygotowujących się do prezentacji, przemówień, egzaminów ustnych, obrony pracy dyplomowej
  • dziennikarzy radiowych i telewizyjnych
  • polityków
  • prawników
  • dyrektorów, menadżerów, liderów zespołu
  • sprzedawców
  • youtuberów i vlogerów
  • przedsiębiorców
  • trenerów personalnych i biznesowych

Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Przykładowy program:

1. Likwidacja zbędnych napięć mięśniowych ze szczególnym uwzględnieniem mimiki i postawy ciała poprzez ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne.

2. Wyrabianie świadomego oddychania podczas mówienia.

3. Uzyskanie optymalnej wysokości mówienia.

4. Praca nad barwą, rezonansem i dynamiką głosu.

5. Ćwiczenia z zakresu modulacji głosu (poszerzanie skali głosu).

6. Tempo, rytm i akcenty mowy.

7. Trening pobudzający aparat artykulacyjny.

8. Nauka wyrazistej dykcji z podstawami fonetyki.

9. Poznanie sposobów na przygotowanie wystąpień publicznych oraz radzenia sobie z tremą.

10. Samodzielne przygotowanie przemówienia i zaprezentowanie go podczas zajęć z logopedą, a po prezentacji wspólna analiza.

11. Nabycie wiedzy z zakresu higieny głosu.

Czas jednej konsultacji: 60 min.