Diagnoza i terapia wad wymowy

TERAPIA WAD WYMOWY

UWAGA! Pierwsze spotkanie w zakresie wad wymowy – to diagnoza, która trwa 60minut, dlatego też prosimy o uwzględnienie tego podczas rezerwacji online (należy wybrać Diagnozę wad wymowy)

W naszym gabinecie logopedycznym we Wrocławiu prowadzimy diagnozę i terapię wad wymowy (dyslalii).

Dyslalia, to inaczej zaburzenia wymowy, polegające na nieprawidłowej artykulacji jednej (dyslalia jednoraka) lub większej ilości głosek (dyslalia wieloraka).

Jeżeli Twoje dziecko zniekształca jakąś głoskę lub jej nie wypowiada zapraszamy na diagnozę i terapię wad wymowy.

Zajęcia trwają 45 minut lub 60 w zależności od  indywidualnych potrzeb.
Wady wymowy zaliczane do dyslalii:

 • Sygmatyzm (seplenienie) – zaburzona realizacja głosek s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż
 • Rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski
 • Lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [l]
 • Kappacyzm – niewłaściwa artykulacja głoski [k]
 • Gammacyzm – zaburzona realizacja głoski [g]
 • Betacyzm – nieprawidłowe realizowanie głoski b
 • Mowa bezdźwięczna – artykułowanie głosek dźwięcznych jako bezdźwięczne

Wskazania do diagnozy i terapii logopedycznej w zakresie wad wymowy

 • deformacja i błędna realizacja głosek
 • opóźniony rozwój mowy
 • dziecko mówi mało, niewyraźnie i niechętnie
 • problemy z ssaniem piersi
 • ssanie kciuka
 • nadmierne ślinienie się
 • nieprawidłowe oddychanie
 • problemy z połykaniem, gryzieniem i żuciem
 • brak kontaktu wzrokowego
 • utrata mowy
 • dysleksja

Wskazania do diagnozy i terapii logopedycznej w zakresie wad wymowy:

 • deformacja i błędna realizacja głosek
 • opóźniony rozwój mowy
 • dziecko mówi mało, niewyraźnie i niechętnie
 • problemy z ssaniem piersi
 • ssanie kciuka
 • nadmierne ślinienie się
 • nieprawidłowe oddychanie
 • problemy z połykaniem, gryzieniem i żuciem
 • brak kontaktu wzrokowego
 • utrata mowy
 • dysleksja

Na pojawienie się wady wymowy ma wpływ wiele czynników:

 • zaburzenia małej i dużej motoryki (są one bardzo istotne dla ruchów aparatu artykulacyjnego)
 • skrzyżowana lateralizacja i zwolnione tempo jej kształtowania
 • długotrwałe korzystanie ze smoczka
 • oddychanie przez usta
 • wady zgryzu
 • ssanie palca
 • zasypianie z butelką
 • wczesna utrata zębów mlecznych
 • nieprawidłowe wzorce artykulacyjne w najbliższym otoczeniu

Podczas terapii logopedycznej prowadzone są następujące ćwiczenia:

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia warg
 • ćwiczenia języka
 • ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie
 • ćwiczenia artykulacyjne, wskazanie miejsca artykulacji z wykorzystaniem gestów artykulacyjnych
 • nauka czytania sylabami (Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®)
 • ćwiczenia lewej półkuli mózgu
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • indywidualnie dobrane ćwiczenia do potrzeb i umiejętności pacjenta

DIAGNOZA  WAD WYMOWY

Na pierwszym spotkaniu logopeda przeprowadzi diagnozę, by sprawdzić umiejętności artykulacyjne dziecka, czyli to w jaki sposób dziecko realizuje dźwięki mowy. Podczas pierwszego spotkania logopeda ustali rodzaj zaburzenia oraz zaplanuje terapię logopedyczną wad wymowy.

Pierwsze spotkanie trwa 60 minut.

Na pierwszym spotkaniu logopeda przeprowadzi:

 • ocenę sprawności narządów mowy
 • ocenę budowę anatomiczną narządów mowy
 • badanie słuchu fonetycznego
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie słuchu pamięciowego
 • sprawdzenie artykulacji
 • ocenę funkcji połykania
 • ocenę funkcji oddechowych
 • ocenę praksji oralnej
 • obserwację
 • ocenę sposobu konstruowania zdań
 • ocenę prozodii mowy (rytm, melodia, akcent)
 • ocenę lateralizacji

Program terapeutyczny jest dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta zgodnie z metodyką logopedyczną