Diagnoza i terapia wad wymowy

DIAGNOZA I TERAPIA WAD WYMOWY

UWAGA! Pierwsze spotkanie w zakresie wad wymowy – to diagnoza, dlatego też prosimy o uwzględnienie tego podczas rezerwacji online (należy wybrać Diagnozę wad wymowy)

W naszym gabinecie logopedycznym we Wrocławiu prowadzimy diagnozę i terapię wad wymowy (dyslalii).

Jeżeli Twoje dziecko zniekształca jakąś głoskę lub jej nie wypowiada zapraszamy na diagnozę i terapię wad wymowy.  Zajęcia mają na celu naukę prawidłowej artykulacji.

Logopeda podczas diagnozy wad wymowy, określi umiejętności artykulacyjne dziecka.  Sprawdzi,  które głoski dziecko zniekształca oraz zaplanuje indywidualny program terapii.

Wybrane przyczyny wad wymowy:

 • opóźniony rozwój mowy, niezakończony rozwój mowy,
 • zaburzenia małej i dużej motoryki,
 • lewouszność,
 • skrzyżowana lateralizacja, wydłużający się okres formowania lateralizacji stronnej,
 • zaburzenia słuchu fonemowego,
 • długotrwałe korzystanie ze smoczka, ssanie palca,
 • zaburzenia spostrzegania słuchowego, wzrokowego,
 • wady zgryzu,
 • brak dominacji lewej  półkuli mózgu dla funkcji mowy,
 • zaburzenia koncentracji i uwagi.

 

Najczęściej spotykane wady wymowy:

 • seplenienie międzyzębowe,
 • seplenienie boczne,
 • nosowanie otwarte, zamknięte
 • mowa beźdźwięczna,
 • wadliwe realizacje głoski r.

TERAPIA WAD WYMOWY

Terapia logopedyczna wad wymowy w naszym gabinecie obejmuje m.in.:

 • ćwiczenia artykulacyjne z wykorzystaniem gestów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia praksji oralnej,
 • stymulację słuchową,
 • programowanie języka,
 • Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania,
 • ćwiczenia funkcji wzrokowych,
 • stymulację lewej półkuli mózgu,
 • ćwiczenia funkcji motorycznych.