Diagnoza gotowości szkolnej

Poradnictwo pedagogiczne w zakresie dojrzałości szkolnej oraz Diagnoza Gotowości Szkolnej

Rodzicom często trudno jest ocenić, czy ich dziecko prezentuje dojrzałość wystarczającą do rozpoczęcia nauki w szkole. Presja ze strony otoczenia może zaburzać właściwy obraz rozwoju dziecka a sama gotowość i chęć nie zawsze jest tego odpowiednim wyznacznikiem. Oferujemy indywidualne konsultacje dla rodziców, diagnozę oraz obserwację dziecka.

Podczas badania zostanie sprawdzony jego rozwój psychomotoryczny oraz gotowość emocjonalno-motywacyjna.

Na prośbę rodzica zostanie przygotowana pisemna diagnoza wraz z zaleceniami do pracy z dzieckiem (opinia płatna 60 zł). Możliwe są również wyłącznie konsultacje dla rodziców, potrzebujących wsparcia i porady w zakresie pracy z dzieckiem przygotowującym się do nauki w szkole.