Terapia ręki

Zajęcia z terapii ręki w Słówkach we Wrocławiu z fizjoterapeutką

Celem terapii ręki jest usprawnianie małej motoryki, czyli wypracowanie precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Poprzez odpowiednie działania, terapeucie zależy na osiągnięciu przez dziecko możliwie najlepszego funkcjonowania w zakresie pracy rąk. Podczas zajęć wykorzystuje się ćwiczenia rozwijające i poprawiające sprawność ruchową całej ręki, możliwość manipulacyjną dłoni, umiejętność poprawnego chwytu, współpracę obu rąk, aż po ćwiczenia grafomotoryczne, w tym naukę pisania.


 • Dla kogo zajęcia z terapii ręki?

  Dla dzieci, które mają:

  • problemy z prawidłową postawą ciała
  • obniżone lub wzmożone napięcia w zakresie kończyny górnej i obręczy barkowej
  • problemy z wykonywaniem codziennych czynności, w tym umiejętności samoobsługowych (takich jak picie z kubka, posługiwanie się widelcem)
  • niechęć do dotykania nowych i różnych faktur
  • niechęć i trudności w podejmowaniu czynności i zabaw manualnych
  • problemy grafomotoryczne – niechęć do malowania, pisania
  • trudności z koordynacją ruchową
  • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej

 • Rozwój motoryki jest ściśle związany z rozwojem funkcji poznawczych i przebiega równolegle do całościowego rozwoju dziecka. Już kilkumiesięczne dziecko manipuluje narzędziami poznając w ten sposób świat. Kolejne etapy są drogą do precyzyjnych ruchów, które mają bezpośredni wpływ na samodzielność dziecka np. podczas ubierania czy jedzenia. Odpowiednio dobrane działania sprawiają, że dziecko uczy się nowych rzeczy i poprawia swoją sprawność ruchową, która ma wpływ na dalsze umiejętności szkolne (pisanie).


  • Cele terapii ręki:

   • doskonalenie precyzji rąk
   • poprawa postawy ciała
   • poprawa koncentracji
   • usprawnienie samoobsługi
   • poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej
   • redukcja napięć w obrębie ręki
   • poprawa napięcia w obrębie ręki
   • przekraczanie linii środkowej ciała
   • zwiększenie precyzji ruchów podczas rysowania, malowania i pisania
   • nauka prawidłowego chwytu pisarskiego
   • nauka pisania

  • Podobnie jak w terapii logopedycznej, wczesna obserwacja w zakresie funkcjonowania rąk może zapobiec wielu nieprawidłowościom. Dzięki temu możliwa jest profilaktyka różnego rodzaju zaburzeniom ale również zapobieganie utrwalaniu złych nawyków.

   Podczas prowadzonej terapii ręki, terapeuta proponuje dziecku ćwiczenia mające na celu usprawnienie małej motoryki. Przeprowadza je w atrakcyjny sposób, by skupić uwagę dziecka na przyjemnej formie „zajęć – zabaw”.

   Terapia ręki jest doskonałym uzupełnieniem terapii logopedycznej.

   Zarezerwuj wizytę online lub zadzwoń 606 701 628