Terapia logopedyczna

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

zajęcia przeznaczone dla dzieci zdrowych oraz tych z zaburzeniami rozwojowymi powodującymi trudności z nabywaniem języka. W trakcie terapii pracujemy nad umiejętnościami komunikacyjnymi, poprawnością gramatyczną wypowiedzi oraz właściwą artykulacją. Ćwiczenia językowe wspieramy zadaniami ogólnorozwojowymi oraz wczesną nauką czytania sylabami. Zajęcia logopedyczne prowadzone są zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej, którą pracujemy już od 2011 roku i dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w naszej codziennej pracy z dziećmi widzimy jak bardzo jest ona skuteczna. W naszym gabinecie wykorzystujemy wszystkie elementy Metody Krakowskiej.

 


 • Nasi specjaliści zapraszają na:

  • terapię zaburzeń mowy i komunikacji,
  • konsultację logopedyczną,
  • naukę czytania metoda Symultaniczno-Sekwencyjną®
  • wczesną interwencję terapeutyczną,
  • terapię dysleksji,
  • warsztaty grupowe,
  • autorski trening zabawy tematycznej,
  • turnusy logopedyczne.

 • W Słówkach prowadzona jest terapia Metodą Krakowską dzieci:

  •  z opóźnionym  i niezakończonym rozwojem mowy,

  • z alalią i afazją,

  • z zespołem Downa,

  • dyslektycznych

  •  z niepełnosprawnością intelektualną,

  •  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

  • dzieci z porażeniem mózgowym,

  •  dzieci dwujęzyczne,

  • zajęcia edukacyjne dla dzieci zdrowych.

  Chcesz umówić dziecko na zajęcia?  Zadzwoń:

  Wrocław 606 701 628        Opole 697 783 778