Sabina Polok-Klimek – oligofrenopedagog, terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, absolwentka dziennych studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od października 2015 roku jest słuchaczem podyplomowych studiów logopedycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje z zakresu Metody Krakowskiej uczestnicząc w specjalistycznych warsztatach i szkoleniach, a także odbywając praktyki w  renomowanych gabinetach logopedycznych prowadzących terapię zgodnie z  założeniami Metody Krakowskiej. W sposób szczególny interesuje się wczesną nauką czytania.

Dotychczas zdobytą wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi przejawiającymi różne zaburzenia komunikacji językowej, w tym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa oraz dysleksją.