Agnieszka Dendewicz – pedagog, logopeda. Absolwentka dziennych studiów magisterskich o specjalności terapia pedagogiczna oraz podyplomowych studiów logopedycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii logopedycznej i pedagogicznej zdobywała m.in. na turnusach rehabilitacyjnych, w gabinetach logopedycznych, przedszkolach oraz szkołach terapeutycznych.

Stale podnosi swoje kwalifikacje z zakresu Metody Krakowskiej. Uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach i kursach, dzięki którym rozwija swoją wiedzę z terapii prowadzonej Metodą Krakowską.

W gabinecie prowadzi zajęcia z dziećmi z zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy, dyslektycznymi oraz zagrożonymi dysleksją.