Metoda Krakowska

METODA KRAKOWSKA

to systemowa terapia, która opiera się na najnowszych badaniach neurobiologicznych. Podstawą terapii jest budowanie kompetencji językowej, która pozwoli na komunikowanie się. Wszystkie dzieci objęte są Symultaniczno-Sekwencyjną Nauką Czytania® i zadaniami stymulującymi lewą półkulę mózgu oraz ćwiczeniami ogólnorozwojowymi wspierającymi rozwój intelektualny i naukę mowy. Obejmują one następujące sfery:

  •  słuchową,
  •  wzrokową,
  •  zabawy,
  •  funkcji lewej półkuli mózgu,
  •  zachowań społecznych,
  •  motoryki,
  •  pamięci,
  •  kategoryzacji i myślenia przyczynowo–skutkowego,
  •  systemu językowego

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

to metoda czytania autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych a także długoletnich doświadczeniach terapeutycznych i  logopedycznych autorki. Głównym założeniem w  metodzie prof. Jagody Cieszyńskiej jest nauka czytania sylabami. Dzieci podczas zajęć poznają sylaby (np. PA PO PU PE PI PY). Sylaby nie są poznawane w izolacji, zawsze nadawane jest im znaczenie, które ułatwia dziecku proces zapamiętania materiału i  przyspiesza naukę czytania. Metoda ta oprócz tego, że jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem, dla wielu dzieci okazała się jedyną drogą umożliwiającą rozpoczęcie budowania systemu fonetyczno-fonologicznego.

Na naszej stronie w zakładce Plansze edukacyjne znajdziesz wiele ciekawych, bezpłatnych plansz pomocnych podczas ćwiczeń nauki czytania metodą sylabową. Zapraszamy ?