Zespół


 

JOANNA ŁOZOWICKA-ZIMNY

 Właścicielka gabinetu logopedycznego Słówka, Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, autorka pozycji z zakresu rozwijania umiejętności językowych dzieci, która jest skutecznym narzędziem do badania poziomu opanowania prawidłowej odmiany rzeczowników przez przypadki i ćwiczeń utrwalających użycie form fleksyjnych. Absolwentka studiów logopedycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, uczennica krakowskich specjalistów diagnozy i terapii logopedycznej. Prowadzi badania obejmujące zagadnienia rozwoju fleksji. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu odnosi sukcesy terapeutyczne z dziećmi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej. W sposób szczególny interesuje się funkcjonowaniem dzieci z zespołem Downa.

Prowadzi turnusy terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

„Moim celem jest pomaganie dzieciom w budowaniu systemu językowego, tak by umożliwić im komunikację, a także stymulowanie poziomu intelektualnego,  między innymi poprzez naukę czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną, dzięki której  wielu z moich małych podopiecznych nauczyło się czytać”.

 

Referencje:

Gabinet Logopedyczny Słówka polecam wszystkim rodzicom dzieci, które wymagają profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej.

W przypadku naszego syna (autysty) pierwsze efekty pojawiły się już po pierwszym miesiącu terapii. Pani Joanna Łozowicka-Zimny, dzięki fantastycznemu podejściu do dziecka, wspaniale buduje z nim więzi, które opierają się na współpracy i podążaniu dziecka za terapeutą.

Terapeutka uczy dziecka dyscypliny przy stoliku, co ułatwia mu koncentrowanie uwagi na wykonywanych zadaniach. Oprócz terapii jest to wspaniałe przygotowanie wczesnoszkolne, które ułatwia dziecku lepszy start w szkole.

Prowadzona w Słówkach terapia umożliwia rodzicom poznawanie metody – poprzez obserwację zajęć i ścisłą współpracę z prowadzącą.

Wbrew opinii Metoda Krakowska nie polega na czytaniu i mówieniu sylabami, a zajęcia prowadzone w Gabinecie Słówka są tego najlepszym dowodem.

Moja córka korzystała wcześniej z wielu porad różnych specjalistów, ale 4-letnie dziecko nie potrafiło płynnie i zrozumiale mówić. Hania miała problemy z pisaniem, rysowaniem, zapamiętywaniem, koncentracją, a czas gonił. Wtedy zainteresowałam się metodą krakowską i natrafiłam na gabinet logopedyczny „Słówka” pani Joanny Łozowickiej-Zimny. I tak rozpoczęła się nasza przygoda logopedyczna.

Hania miała problem z wymową L, Ł, K, G i trudności w budowaniu zdań. Konsekwencja, doskonały dobór ćwiczeń, forma pracy – wszystko to doprowadziło do oczekiwanych efektów. Jedno jest pewne „praca czyni mistrza”, a przy wsparciu profesjonalisty po pół roku systematycznych ćwiczeń usłyszałam wszystkie literki, z którymi Hania miała trudności. Po każdych zajęciach otrzymywaliśmy mnóstwo dodatkowych materiałów i wskazówek, jak i co ćwiczyć w domu.

Wytężona praca pani Asi, spaniałe podejście do Hani, stanowczość sprawiły, że Hania zaczęła mówić płynnie, pisać i czytać.

 

Nasz syn ma „zespół Downa”. Od urodzenia jest systematycznie rehabilitowany. Przewinęliśmy się przez wielu logopedów i dopiero jak trafiliśmy do Pani Joanny jesteśmy pewni, że jest to odpowiedni logopeda dla naszego syna. W końcu widzimy efekty rehabilitacji. Pani Joanna ma na niego wspaniały wpływ. Jest dokładna, solidna, ma odpowiednie podejście, wie w jaki sposób wyciągnąć z niego wiedzę. Nasz syn jest dzieckiem upartym, nie chce nikogo słuchać ani się uczyć. Pani Joanna potrafiła tak z nim ćwiczyć, że to się zmieniło. Widzimy efekty w rozwoju mowy, co nas jeszcze bardziej przekonuje, że jest to odpowiedni logopeda. Pani Joanna ma bardzo dużą wiedzę. W tym momencie  jak widzimy, jakie nasz syn zrobił postępy, nie zmienilibyśmy  pani Joanny na innego logopedę.

 

 

 

EWELINA CIESIELSKA

Certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej, absolwentka dziennych studiów magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, filolog polski, logopeda.

Praktyki odbywała w renomowanych gabinetach Metody Krakowskiej, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej.

Pod jej opieką znajdują się dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, alalią oraz z zespołem Downa. Ponadto prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Ma również doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, wykazującymi trudności w nauce języka polskiego w szkole, dyslektycznymi oraz zagrożonymi dysleksją.

Referencje:

Bardzo serdecznie polecamy Gabinet Logopedyczny Słówka .Wspaniałe terapeutki, pełen profesjonalizm, doskonałe podejście do dzieci. Nasza córeczka uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez Panią Ewelinę od niedawna, ale już zrobiła ogromny postęp. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pani Ewelina ma świetne pomysły, zajęcia są prowadzone genialnie, wnoszą bardzo dużo w rozwój naszego dziecka, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Serdecznie dziękujemy i gorąco polecamy!!!

Mój syn  w wieku 4 lat zaczął terapię logopedyczną „Metodą Krakowską” z p. Eweliną Ciesielską. Był 4 latkiem, który poza „MAMA”, „TATA”, „BABA”, „DZIDZI”, „NEEE” nic nie mówił. Dodam jeszcze, że był upartym i niechętnym dzieckiem do pracy, która w jego ocenie nie była po jego myśli. A dzięki pani Ewelinie z zajęć na zajęcia zaczął mówić, podporządkował się terapii.

Zajęcia zawsze były prowadzone w miłej atmosferze, z dużą cierpliwością i życzliwością dla dziecka i rodzica.

Bardzo dziękuję Pani i polecam wszystkim, ponieważ jest Pani cudownym terapeutą „Metody Krakowskiej”.

 

 

zdjecie_gabinet_slowka

AGNIESZKA DENDEWICZ

Terapeuta, pedagog, logopeda. Absolwentka dziennych studiów magisterskich o specjalności terapia pedagogiczna oraz podyplomowych studiów logopedycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii logopedycznej i pedagogicznej zdobywała m.in. na turnusach rehabilitacyjnych, w gabinetach logopedycznych, przedszkolach oraz szkołach terapeutycznych.

Stale podnosi swoje kwalifikacje z zakresu Metody Krakowskiej. Uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach i kursach, dzięki którym rozwija swoją wiedzę z terapii prowadzonej Metodą Krakowską.

W gabinecie prowadzi zajęcia z dziećmi z zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy, dyslektycznymi oraz zagrożonymi dysleksją.

Sabina Polok-Klimek – oligofrenopedagog, terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, absolwentka dziennych studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od października 2015 roku jest słuchaczem podyplomowych studiów logopedycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje z zakresu Metody Krakowskiej uczestnicząc w specjalistycznych warsztatach i szkoleniach, a także odbywając praktyki w  renomowanych gabinetach logopedycznych prowadzących terapię zgodnie z  założeniami Metody Krakowskiej. W sposób szczególny interesuje się wczesną nauką czytania.

Dotychczas zdobytą wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi przejawiającymi różne zaburzenia komunikacji językowej, w tym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa oraz dysleksją.