Metoda Krakowska

Metoda Krakowska,

której twórczynią jest  Profesor Jagoda Cieszyńska to terapia neurobiologiczna, która stymuluje wszystkie funkcje poznawcze. Jest terapią rozwojową, oznacza to, że naśladuje kolejne etapy rozwoju dzieci zdrowych i w ten sposób ustala program ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Terapeuta Metody Krakowskiej pracuje nie tylko nad kompetencją komunikacyjną i  językową ale również nad wszystkimi funkcjami poznawczymi swojego podopiecznego. Metoda Krakowska daje skuteczne narzędzia diagnozy i terapii dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej.

Podstawą prowadzonej terapii według Metody Krakowskiej jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej, której towarzyszą ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych. Obejmują one następujące sfery:
  •  słuchową,
  •  wzrokową,
  •  zabawy,
  •  funkcji lewej półkuli mózgu,
  •  zachowań społecznych,
  •  motoryki,
  •  pamięci,
  •  kategoryzacji i myślenia przyczynowo–skutkowego,
  •  systemu językowego
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych a także długoletnich doświadczeniach terapeutycznych i  logopedycznych autorki. Głównym założeniem w  metodzie prof. Jagody Cieszyńskiej jest nauka czytania sylabami. Dzieci podczas zajęć poznają sylaby (np. PA PO PU PE PI PY). Sylaby nie są poznawane w izolacji, zawsze nadawane jest im znaczenie, które ułatwia dziecku proces zapamiętania materiału i  przyspiesza naukę czytania. Metoda ta oprócz tego, że jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem, dla wielu dzieci okazała się jedyną drogą umożliwiającą rozpoczęcie budowania systemu fonetyczno-fonologicznego.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmików z naszego gabinetu!