Gabinet

SŁÓWKA

Gabinet Logopedyczny Słówka od 2011 roku z zaangażowaniem wspiera rozwój intelektualny dzieci z całego Dolnego Śląska oraz z województwa opolskiego. Terapia prowadzona jest zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej i stymuluje wszystkie funkcje poznawcze dzieci.

W Gabinecie Logopedycznym Słówka prowadzona jest terapia dzieci:

– z zespołem Downa,

– z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

– z zespołem Aspergera,

– z opóźnionym  i niezakończonym rozwojem mowy,

– z alalią,

– z afazją,

– dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

– dzieci z porażeniem mózgowym,

– dzieci dwujęzyczne.

Zapraszamy na:

 • naukę czytania metoda Symultaniczno-Sekwencyjną®
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji,
 • wczesną interwencję terapeutyczną,
 • terapię dysleksji.

 „Naszym celem są  sukcesy  terapeutyczne naszych podopiecznych”.

Często zadawane pytania

Długość zajęć jest uzależniona od możliwości i potrzeb dziecka. Zazwyczaj 1 zajęcia terapeutyczne trwają godzinę zegarową. W tym czasie terapeuta prowadzi terapię oraz przekazuje wszystkie potrzebne informacje Rodzicowi, tak by wiedział co i w jaki sposób należy ćwiczyć w domu. Część dzieci wymaga jednak większej ilości czasu na rozwiązanie zadań, w takich przypadkach zajęcia trwają 2 godziny.

Podobnie jak z długością zajęć częstotliwość jest zawsze dobrana indywidualnie do każdego dziecka. Należy jednak pamiętać, że terapia nie odbywa się jedynie w gabinecie, oznacza to, że  należy ćwiczyć także w domu utrwalając wprowadzony przez terapeutę materiał.

Terapia odbywa się w Gabinecie Logopedycznym Słówka. Ze względu na bardzo dużą ilość osób uczęszczających na terapię nie ma możliwości, by terapeuta przyjechał do domu.

Zawsze zachęcamy Rodziców, by uczestniczyli w zajęciach, dzięki temu Opiekunowie dziecka mogą obserwować sposób wykonywania ćwiczeń i wiedzą dokładnie jakie zadania rozwiązuje jego dziecko.

 

 

 

Metoda Krakowska,

której twórczynią jest  Profesor Jagoda Cieszyńska to terapia neurobiologiczna, która stymuluje wszystkie funkcje poznawcze. Jest terapią rozwojową, oznacza to, że naśladuje kolejne etapy rozwoju dzieci zdrowych i w ten sposób ustala program ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Terapeuta Metody Krakowskiej pracuje nie tylko nad kompetencją komunikacyjną i  językową ale również nad wszystkimi funkcjami poznawczymi swojego podopiecznego. Metoda Krakowska daje skuteczne narzędzia diagnozy i terapii dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej.

Podstawą prowadzonej terapii według Metody Krakowskiej jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej, której towarzyszą ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych. Obejmują one następujące sfery:
 •  słuchową,
 •  wzrokową,
 •  zabawy,
 •  funkcji lewej półkuli mózgu,
 •  zachowań społecznych,
 •  motoryki,
 •  pamięci,
 •  kategoryzacji i myślenia przyczynowo–skutkowego,
 •  systemu językowego
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych a także długoletnich doświadczeniach terapeutycznych i  logopedycznych autorki. Głównym założeniem w  metodzie prof. Jagody Cieszyńskiej jest nauka czytania sylabami. Dzieci podczas zajęć poznają sylaby (np. PA PO PU PE PI PY). Sylaby nie są poznawane w izolacji, zawsze nadawane jest im znaczenie, które ułatwia dziecku proces zapamiętania materiału i  przyspiesza naukę czytania. Metoda ta oprócz tego, że jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem, dla wielu dzieci okazała się jedyną drogą umożliwiającą rozpoczęcie budowania systemu fonetyczno-fonologicznego.

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmików z naszego gabinetu!